LØRDAG DEN 8. OKTOBER 2011

EGGESLEVMAGLE FORSAMLINGSHUS

 

BILLEDREPORTAGE

 

Sammen med andre "ildsjæle" - en betegnelse Slagelse kommune anvender

på os, der deltager med ulønnet arbejde i et lokalråd - var vi inviteret til

en konference.

Vi havde ikke selv sat dagsordenen.

Kommunen ville gerne give os en orientering om kommuneplanen, som nu

skal revideres, det skal den hvert 4. år og det er den, der skal gælde fra

2013, man er gået i gang med.

Visionsdelen også kaldet planstrategien er i øjeblikket i høring og fristen for

høringssvar er den 9. november 2011. På mødet her blev vægten lagt på

landsbyer i Landzone og ditto i Byzone.

Man ville også fortælle os om, hvor langt man var kommet med stiplanfor-

løbet og om projekt energilandsby. Endelig kunne man få sparring til en

eventuel udviklingsidé, man måtte have.

Jørgen Damgaard fra Landudvikling Slagelse (LAG) var også til stede og

sagde et par ord.

Ud over dette møde afholdt KLR med Lars Schou som formand sin årlige

generalforsamling. Sammenslutningen fortsætter, men henvender lokal-

rådene sig ikke med idéer og forslag eller anmoder om konkret hjælp - så

har man tænkt sig af afvikle sammenslutningen, som tidligere bebudet - da

den i så fald ikke har nogen eksistensberettigelse. Alle tillidsposter blev gen-

valgt og man udvidede med en suppleant. Regnskabet blev godkendt og man

uddelte en personlig gave på 5.000 kr. til en borger der står for og har taget

initiativ til at oprette lokal brandslukning. Der er penge i kassen til at holde

nogle lokalrådskonferencer - så lad os få gjort det.

 

Det fremgår af dagbladet SJÆLLANDSKE at snakken var livlig. Det var den

ikke - der var ingen debat i salen og lokalrådene fik ikke lejlighed til at ta-

le sammen, når bortses fra den snak, der foregik mellem de deltagere man

tilfældigvis sad sammen med under morgenmaden - fik sludret sammen med

i den afkortede pause (fordi nogle indlægsholdere ikke kan styre sig og ikke

overholder tidsplanen) eller under frokosten - de samme som under morgen-

maden.

Der var afsat tid til, at man kunne tale med nogle embedsmænd om nogle

konkrete ting inden for de emner, der var på dagsordenen.

Politikerne glimrede ved deres fravær. Det havde jo været rart om der hav-

de været en fra hvert parti sammen med de 4 gruppeformænd som man hav-

de kunnet konsultere. Det havde været også været rart med cheferne og

udvalgsformændene for en del forvaltningsområder.

Vi ville eksempelvis gerne have drøftet skolestruktur - det store Tude Ådal

projekt og de kommende busplaner for blot at nævne et par af de ting vi

gerne ville informeres om.

Det er lige som om, man ikke har fattet hvad lokalråd beskæftiger sig med

i dagligdagen. Hvorfor kan man ikke drøfte busplaner, ventetider på Skade-

stuen, oprettelse af medborgerhuse og væresteder for unge og ældre på

landet for blot at nævne noget. Der var jo heller ikke noget i vejen for at

drøfte trafiksikkerhed, skoleveje, biblioteksdrift, kulturtilbud og så videre

og så videre.

Vi var i tidernes morgen blev sat 2 årlige møder i udsigt og løbende work-

shops. Det er taget af bordet.

Vi var fulde af forundring over, at Flemming Erichsen der er formand for

det udvalg, der havde indbudt til konferencen ikke var til stede.

Det er Erhvervs-, Innovation og Arbejdsmarkedsudvalget

Vi har en køretur på 18 kilometer til Eggeslevmagle Forsamlingshus, som denne dag

er Slagelses "navle". Vejret er godt med sol ind imellem. Vi afprøver vor nye GPS, den

finder vejen og kommanderer os af sted til målet med en syntetisk militær kvindelig

stramtandet kommandostemme - den lyder lidt som min mor, når jeg ikke ville lystre

eller som min viv, når hun bliver gram i hu.

 "Drej til højre - nu!" - Den kan ikke betone stavelserne korrekt på vejnavnene - så vi

får os nogle grin undervejs. Den siger "Mæl-keh-vej" og ikke Mælkevej.

Måske taler maskinen den lokale dialekt. Her siger man jo også "måh-mår" i stedet for

mårmor (mormor). Vi fortsætter ad "Hal-seh-by-vej".

Vi kan anbefale en sådan maskine - man kan virkelig slappe af fordi man hele tiden

får instruktioner og kan koble af og koncentrere sig om trafikbilledet og ikke vejud-

mundinger med videre og tænke over ruten hele tiden.

Der følger en meget omfangsrig manual med - den har vi ikke lige læst helt endnu.

Deltagerne ankommer - vi skal være der kl. 9.00, hvor der serveres morgenmad.

Vi har taget lidt hjemmefra, men en kop kaffe og et varmt rundstykke kan vel altid glide ned.

Der er deltagere, der kender hverandre og her får en morgensnak.

 

Vi har sat os sammen med Lars Schou fra Stillinge-Hejninge lokalråd

(vor nabo mod nord) og en repræsentant fra Vemmelev lokalråd (vor nabo mod øst).

Kommunens embedsmænd - her de herrer Niels Jørgensen (K), der er formand for

kommunens Plan- og byggeudvalg og kommunens erhvervschef Per B. Madsen.

Niels Jørgensen (C) - formand for Plan- og Byggeudvalget

og med i Landudvikling Slagelses bestyrelse
Mindelundsvej 19
4200 Slagelse
Tlf. 51 64 81 20
E-mail nielj@slagelse.dk

 

I vor forening og lokalråd har vi tit ønsket os, at vi fik den samme imødekommenhed

og gelassenhed som erhvervslivet bliver forkælet med.

 

Kommunens borgere skal behandles ens - men der er sandelig forskel på Jørgen

Hattemager og så os andre.

 

"Vi er så grueligt trætte af evig vækst, udvikling, omstilling og tiltrækning af

kræmmere og andre næringsdrivende."

"NU VIL VI IKKE VOKSE MERE ! - NU VIL VI BARE HA´ DET GODT OG TRIVES OG FÅ DET

VI HAR OG HAVDE TIL AT FUNGERE."

Det er da et beskedent og fromt ønske skulle vi mene.

 

Jeg har taget loftet og endevæggen med på dette billede. Det er for at vise husets

indretning set i den retning, man ikke sidder og kigger i.

Det er min viv og foreningens sekretær der sidder her i midten i den gule bluse.

Jeg sidder her ved bordet og lufter en idé:

"Kunne man ikke gøre øerne Omø og Agersø til rene sommerhusområder og turisme, så

kunne man nøjes med en færgerundtur daglig og denne færge kunne så også bringe

folk til og fra Langeland og Fyn." Den idé falder i god jord, fordi man godt kan fornemme, at

man ikke kan holde kunstigt liv på disse øer og blive ved at hælde penge ned over dem

og deres beskedne befolkningsgrundlag.

Vi får lidt info om forløbet omkring kommuneplanen og specielt visionsdelen.

Vi har gennem mange år kunnet erfare, at disse visioner i virkelighedens verden

viste at åbenbare sig som fata morganaer og luftkasteller.

Vi har aldrig set nogen sti Noret Rundt. Halsskov bydel er aldrig blevet løftet op og

de 100 landsbyer i kommunen kniber det gevaldigt med at få til at blomstre.

Man skal ikke lade sig forføre og Verblüffen lassen.

Jeg har som barn fået det gode råd af mine forældre, at man skal holde sig

langt væk fra præstepræk og politikerævl.

Det er ikke negativt, det er ikke kritik - det er bare sund fornuft.

 

 

 

 

 

Her er kommunens medarbejder Jeanette Olsen i gang. Hun fortalte at det var første

gang på prøvede det her med at skulle forelægge ting for en forsamling - så hun var

lidt nervøs.

 

En enkelt god ting ved denne konference er, at man kunne tale med nogle af

kommunens medarbejdere.

Jeg fik klaret nogle ting af omkring stiplanforløbet med Lone Wind, der har fået dette

opdrag - dog uden økonomiske midler.

Lone er som altid venlig, smilende og imødekommende, så det er en fornøjelse at tale

med hende, men stierne tror vi ikke meget på, når man allerede inden planen er

vedtaget kan komme med løfter om at hælde halvanden million kroner i en cykelsti

på Agersø. Stipengene er gået til den tåbelige sti mellem Slagelse og Næstved.

Nu er den der og man skal bruge en hel uge til at indvie den. Mon folkene fra den

nedlagte veteranjernbane kommer og hylder stien. Man kan løbe maraton eller cyk-

le et ditto på den.

Her er tovholderen overfor lokalrådene Anne Justiniano ved at få opsummeret hvad

der har rørt sig ude ved bordene i spørgetiden. Her med høje hæle (hun er så bitte)

smart ny frisure og fiks påklædning. Vi har altid mødt hende oplagt, smilende, venlig

og imødekommende og i godt humør. Hun er et aktiv for Slagelse kommune.

Her er det kommunens planlægger Carsten Sloth Møller, der har fået i opdrag at

opsummere hvad der skete ved bordene. Anne leder slagets gang.

Her er formanden for KLR ved at forklare om vor generalforsamling.

Under en del af de mange forelæsninger med tilhørende diasshow gik jeg mig en tur

udenfor og røg lidt - ellers var jeg faldet i søvn.

Det vi har brug for er at lokalrådene er i dialog med hinanden og kan holde fælles

fodslag i forhold til kommunen og dens politikere.

Vi vil dialogen med embedsmændene ikke være statister og klakører.

Nærdemokrati er ikke blødt brød og kaffe.

Min konklusion er, at sammenlægningen af fire kommuner ikke har fremmet

nærdemokratiet eller bragt nærhed mellem politikere, embedsmænd

og ditto kvinder og så borgerne. Husk kommunen er til for borgerne - ikke omvendt.

 

Indsat den 9. oktober 2011 - der kommer mere senere, når jeg får tid. Webmaster

 

 


 

Kære lokalråd, landsbyråd m.m.

 

Erhvervs-, Innovation og Arbejdsmarkedsudvalget inviterer hermed til konference for lokalrådene og borgerne i landdistrikterne. Konferencen holdes lørdag den 8. oktober i Eggeslevmagle Forsamlingshus.

 

Fokus vil være på de mange spændende ting der foregår i kommunen og som har relevans for jer: LAGen, energilandsbyer, stier og kommuneplanen.

 

Efter oplæggene vil der være mulighed for at høre mere om emnerne og gå i dialog med kommunens medarbejdere og politikere. Arrangementet afsluttes med en frokost.

 

Udvalget håber se rigtig mange af jer på denne spændende dag.

 

http://www.slagelse.dk/filer/logo/DesignGuide.gif

Venlig hilsen

Anne Larsen Justiniano
Borgerkonsulent

Innovation og Erhvervsudvikling
Willemoesvej 2C
4200 Slagelse

Dir. tlf: 58 57 38 27
aljus@slagelse.dk
www.slagelse.dk

EAN: 5798007362812